Siirry suoraan sisältöön

Palkkaratkaisuilla ja työehtosopimuksilla kilpailukykyä alan yrityksille

Kumiteollisuuden tavoitteena ovat kilpailukykyä parantavat palkkaratkaisut ja joustavat työehtosopimukset. Näiden avulla varmistetaan elinvoimainen yritystoiminta ja työpaikat alalla myös tulevaisuudessa.

Suomen kumiteollisuudessa vallitsee kova kilpailu ja kumiteollisuuden käyttämät raaka-aineet tuodaan Suomeen lähestulkoon kokonaan. Tuotannosta kaksi kolmasosaa menee vientiin. Alan työntekijöiden palkkataso on koko 2000-luvun ollut teollisuuden keskiarvoa korkeampi. Ala on haasteista huolimatta pysynyt elinvoimaisena ja työllistää noin 2000 henkeä.  

Työehtosopimuksilla kustannustehokkuutta

Kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta edistävillä työehtosopimuksilla pyritään vaikuttamaan alan toimintakykyyn pitkäjänteisesti. Joustavat työaikaratkaisut antavat yrityksille mahdollisuuden järjestää toiminta sujuvasti muuttuvissa tilanteissa ja varmistaa tuloksellinen yritystoiminta tulevaisuudessa.

Paikallisella sopimisella joustavuutta

Alalla käydään aktiviista vuoropuhelua työnantajien ja palkansaajien välillä. Paikallisella sopimisella haetaan yrityskohtaista kilpailuetua. Paikallisilla sopimuksilla tavoitellaan kykyä toimia nopeasti erilaisissa vaativissa tilanteissa. Alan työmarkkinajärjestöt (Kumiteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ryAmmattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry) kannustavat paikalliseen sopimiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun, sillä osapuolten välisellä hyvällä yhteistyöllä on suuri merkitys yrityksen menestykseen. 

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

Kumiteollisuuden yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii uusia menestystekijöitä. Yksi tulevaisuuden menestystekijöistä on työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen työpaikoilla. Kumiteollisuuden jäsenyritykset  panostavat työkyvyn varmistamiseen mm. varhaisen välittämisen toimintamallien käyttöönotolla sekä osaamisen kehittämisellä. Hyvinvoivat työyhteisöt ja yksilö tekevät tuottavaa työtä, tulevaisuudessakin.
Osa kumiteollisuuden yrityksistä on myös mukana kemianteollisuuden liittoperheen yhteisessä työhyvinvointia edistävässä yhteistyössä. Lue hankkeesta lisää www.hyvaahuomista.fi.

Hyvät kesätyökokemukset tärkeitä sekä nuorelle että yritykselle

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen konkreettinen kosketus työelämään. Kesätyössä saatujen kokemusten perusteella luodaan ensimmäiset käsitykset yrityksistä työnantajina. Yrityksille kesätöiden tarjoaminen on tilaisuus kantaa vastuunsa nuorista ja jättää itsestään positiivinen kuva.

Kumiteollisuus ry:n puheenjohtaja Martti Aromaa kesätyöblogi Kemianteollisuuden verkkosivuilla 

Antti Leinosen monipuolinen kesätyö ContiTech Finland Oy:n kuljetinhihnatehtaalla, blogikirjoitus Kemianteollisuuden verkkosivuilla

Lue myös
Organisaatio/Jaostot/Tes-jaosto

Kumiteollisuudessa noudatettavat sopimukset

Kumiteollisuus on solminut uudet työehtosopimukset vuosille 2020-2022.

Sopimusratkaisut, neuvottelumateriaalia ja tietoa koulutuksista sekä käytännön työvälineitä päivitetään jatkuvasti jäsenyritysten käytössä olevaan kemiaextra.fi -palveluun. 

Pyrimme saamaan viralliset sähköiset versiot KemiaExtraan arviolta noin tammikuun puolessa välissä. Painetut työehtosopimukset valmistuvat aikaisintaan helmikuussa.

Tiedotamme asian etenemisestä KemiaExtrassa.

2020 2021 Kumiteollisuuden Tyontekijoita Kosk, 725 KB, päivitetty 9.7.2021

2020 2021 Kumiteollisuuden Toimihenkiloiden T, 687 KB, päivitetty 9.7.2021

2020 2022 Ylempien Toimihenkiloiden Tyoehtoso, 266 KB, päivitetty 9.7.2021

2020 2022 Kumi Ja Kemia Sahkoala Tyontekijat, 233 KB, päivitetty 9.7.2021

Kumiteollisuuden paikallisen sopimisen opas, 2013

Opas Paikallinen Sopiminen Kumiteollisuudessa, 1.1 MB, päivitetty 10.10.2014

Seminaariraportti osaamisen kehittämisestä kumiteollisuudessa, 2014

Seminaariraportti Osaamisen Kehittaminen Kumi, 1.7 MB, päivitetty 10.10.2014

Kumiteollisuuden kesätyöohje 2021

Yhteenveto Kumiteollisuuden Kesatyontekijoide, 102 KB, päivitetty 9.7.2021