Siirry suoraan sisältöön

Standardisointi kilpailukyvyn edistäjänä

Kumiala on maailmalla erittäin kilpailtu, joten kansallinen kumiteollisuus on joutunut erikoistumaan tuotteissaan. Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan tasalla vaatimusten suhteen.

Kansallisesta tuotannosta viedään ulkomaille noin 70%, joten standardisoinnilla vahvistetaan alan teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Suomen kumiteollisuudelle standardisointityö on tärkeää. Suomen ilmasto on kumituotteiden käytön kannalta erittäin vaativa. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin. Myös standardien käytettävyys pohjoisissa olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia.

Kumialalle standardeja laativat sekä Euroopan standardisointikomitea CEN että maailmanlaajuinen standardisointijärjestö ISO. Suomessa vastuu kumiteollisuuden standardisointityöhön vaikuttamisesta on annettu Kemesta ry:lle, joka vastaa teknisten komiteoiden CEN/TC 208, CEN/TC218, ISO/TC 31 sekä ISO/TC 45 työn seuraamisesta ja siihen vaikuttamisesta. Komiteat keskittyvät CEN:ssä kumi ja muoviletkujen, elastomeeristen liittimien sekä näiden kokoonpanojen ja ISO:ssa renkaiden, kumi- ja kumituotteiden spesifikaatioiden sekä niiden testimenetelmien ja raaka-aineiden standardisointiin.

Standardisointi- toimikunta

Käytännössä kumialan standardisointiasioita hoitaa Kemesta ry:n kansallinen standardisointikomitea (Kemesta 15 – Kumi), jossa useat yhdistyksen jäsenyritykset ovat edustettuina. Kukin komitean jäsen seuraa erityisesti oman yrityksensä tuotteisiin liittyvien standardien kehitystyötä. Komitean jäsenet osallistuvat myös tärkeiksi katsottuihin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin. Standardisointikomitean puheenjohtajana toimii Teknikum Oy:n tuotantojohtaja Martti Jokela.

Lisätietoa kumin standardisoinnista Kemestan verkkosivuilta 

Lisätietoa standardisointityöhön osallistumisesta Kemestan verkkosivuilla