Siirry suoraan sisältöön

Kumiteollisuus ry:n toiminta-ajatus ja strategia

Kumiteollisuus ry on kumiteollisuuden elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.

Strategia ja painopistealueet

Kumiteollisuusry:n toiminta-ajatuksena on toimia määrätietoisesti jäsentensä kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistämiseksi Suomessa.

Strategisten painopistealueiden tavoitteena on alan yritysten elinvoimaisuus. Joustavat palkkaratkaisut ja työehtosopimukset tuovat yrityksille kilpailukykyä, jolla varmistetaan yritystoiminta myös tulevaisuudessa. Näitä rakennetaan yhdessä alan palkansaajaliittojen kanssa yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla. Lisäämällä toimialan näkyvyyttä, vaikuttamalla lainsäädäntöön, varmistamallaosaava henkilöstö, olemalla mukana alan standardointitoiminnassa sekä edistämällä alan vastuullisuutta Kumiteollisuus ry pyrkii vaikuttamaan alanyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kumiteollisuus ry

seuraa  kumiteollisuuden toimintaan vaikuttavia asioita ja on mukana näitä käsittelevissä hankkeissa sekä antaa niistä lausuntoja kumiteollisuuden kannalta. Kumiteollisuus ry neuvottelee kumiteollisuutta koskevat työehtosopimukset ja antaa työsuhdeasioihin liittyvää neuvontaa. Lisäksi se järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista jäsenyritysten edustajille.