Siirry suoraan sisältöön

Kumiteollisuus ry:n jaostot

Kumiteollisuus ry:llä on kolme jaostoa: työehtosopimusjaosto, koulutusjaosto ja ympäristöjaosto.

Työehtosopimusjaosto (tes-jaosto) käsittelee työmarkkinoihin liittyviä asioita, mm. yhteistyötä palkansaajajärjestöjen kanssa, palkkatilastoja, työelämän kehittämistä sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä jaosto käsittelee sopimustavoitteita ja neuvottelutilannetta sekä nimeää jäsenyritysten edustajista koostuvat neuvottelukunnat työehtosopimusneuvotteluihin. 

Ympäristöjaosto käsittelee ympäristöön, työsuojeluun, työterveyteen ja kemikaaleihin liittyviä asioita. Lainsäädäntöasioissa päähuomio kohdistuu kemikaali- ja ympäristölainsäädäntöön liitttyvään kehitykseen, mutta jaoston asialistalla ovat myös energiatehokkuuteen, elinkaariasioihin ja turvallisuustason parantamiseen liittyvät ksymykset. 

Kumin vetovoimajaoston tavoitteena on parantaa kumialan vetovoimaa rakentamalla erilaisia joustavia koulutusmalleja, edistämällä strategista yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä ja luomalla alasta positiivista mielikuvaa. Se käsittelee myös laajemmin alalle tärkeitä koulutukseen liittyviä asioita ja teemoja.

Standardisointitoimintakunta koostuu jäsenyritysten edustajista. Toimikunnan jäsenet seuraavat erityisesti oman yrityksensä tuotteisiin liittyvien standardien kehitystyötä. 

Jaostojen toiminta

Jaostot käsittelevät ja valmistelevat Kumiteollisuus ry:n hallituksen käsittelyyn erilaisia kumiteollisuuden jäsenyrityksiä koskettavia asioita. 

Jaostot kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kaikkien jäsenyritysten edustajat voivat osallistua kokouksiin.

Jos olet kiinnostunut jaostotoiminnasta, ole yhteydessä Sami Nikander, sami.nikander@kemianteollisuus.fi tai gsm 040 567 4413.