Siirry suoraan sisältöön

Ravelast Oy – sisäisellä yrittäjyydellä ja erikoisosaamisella hallittua kasvua

Ravelast Oy aloitti toimintansa 30 vuotta sitten Oulussa pienenä polyuretaaninyrkkipajana. Tänä päivänä yhtiöllä on toimintaa kolmessa eri toimipisteessä, joissa se keskittyy kahteen tuote-alueeseen, kumielastomeeri- ja polyuretaani-elastomeerituotteisiin. Ravelast panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yrityksen menestys pohjaa sisäiseen yrittäjyyteen, onnistumisen positiiviseen kierteeseen ja yhdessä toimimiseen. Yritys uskoo, että tulevaisuus rakennetaan vahvalla asiakastyöllä ja yhteistyöllä asiakkaan kanssa sekä kannattavalla kasvulla. Yritys toimii kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaattein, joka päivä.

Yhtiön ensimmäinen kauppa vuonna 1985 oli Puolustusvoimien BV206-pyörien uudelleenpinnoitus. Silloin annostelut ja sekoitukset tehtiin käsin ja lämpökäsittely hoidettiin kotiuuneissa. Tänä päivänä tuotanto on jaettu kolmeen toimipisteeseen: polyuretaanituotteiden valmistus on keskitetty Ouluun, kumituotteita tehdään Vantaalla ja Nokialla. Nokialla on erikoistuttu pyörähdyskappaleiden kumiointiin ja Vantaalla erikoistuotekumiointeihin.

Yritysostoilla lisää erikoisosaamista 

Ravelast Oulu on polyuretaanituotteiden merkittävä toimija Suomessa. Se on laajentanut toimintaansa ja erikoisosaamistaan myös yritysostoilla. Vuonna 2010 Ravelast hankki teknisiä kumituotteita valmistavan Vantaan Kumitekniikka Oy:n. Vantaan yksikkö on tänä päivänä haluttu, räätälöityjen kumituotteiden toimija Suomessa.

Tuotevalikoimaa laajennettiin kumitelapinnoitteisiin hankkimalla Nokialla toimineiden Finrollin ja Eurorollin liiketoiminnat vuonna 2012.

Vuonna 2016 Ravelast osti Ruotsissa Kiirunassa toimivan polyuretaanialan yritys SOKAB:n (Norrbottens Slit och Korrosiosskydd AB), jolla on pitkät ja perinteikkäät asiakassuhteet erityisesti kaivosalalla.  

Uusimpana yrityshankintana Ravelast Oy osti Polymer Components Finland Oy:ltä Hyvinkäällä sijaitsevan teknisen kumituotannon liiketoiminnan 1.1.2018.  Polymer Components Finland Oy, joka toimi aikaisemmin Hyvinkään Kumi Oy:n ja Marwe Oy:n nimillä, on toiminut  alalla vuodesta 1926. Yhtiön päätuotealueet ovat muotissa valmistetut kumituotteet ja sillä on myös oma kumisekoittamo, muottikonepaja sekä laboratorio.  

Ravelastin liikevaihto on kasvanutkin tällä vuosikymmenellä tasaisesti vuodesta toiseen sekä orgaanisen kasvun että akvisitioiden myötä. 

Kuvasetti Ravelast

Tuotteiden vaativat käyttöolosuhteet asettavat tavoitteet yrityksen koko toiminnalle

Yrityksen tuotteita käytetään vaativissa olosuhteissa, joissa kulutuksen ja rasituksen kesto ovat avainasemassa. Yritys panostaakin tuotekehitykseen voimakkaasti. Tuotekehitysyhteistyötä tehdään mm. Oulun yliopiston kanssa. Tavoitteena on entistä käyttöturvallisemmat tuotteet ja yrityksen päämääränä on tulevaisuudessa siirtyä mineraaliöljypohjaisista kasvisöljypohjaisiin raaka-aineisiin. Asiakkaiden kanssa kehitetään entistä kulutuskestävämpiä ja käyttöystävällisempiä sovellutuksia.  

Yritykselle tärkeitä toimintaperiaatteita ovat kestävä kehitys ja kiertotalous ja vaikka yritys tekeekin osin myös aivan uusia tuotteita, on iso osa tuotannosta jo uudelleenpinnoitusta, jolloin asiakkaiden tuotteet saadaan resurssitehokkaasti uudelleen käyttöön. Uudelleenpinnoitusten määrä on jatkuvasti kasvava alue yrityksen toiminnassa eri toimialojen omaksuessa pikkuhiljaa kiertotalouden periaatteita joko ekologisista tai taloudellisista syistä. Ravelast hakee myös omille polymeerijätteilleen uusia käyttötarkoituksia, ja pyrkii omassa toiminnassaan mahdollisimman energiatehokkaaseen tuotantoon.  

Sisäinen yrittäjyys ja hyvinvoivat työntekijät avain menestykseen 

Ravelastille tärkeitä arvoja ovat sisäinen yrittäjyys, ihmisenä kehittyminen ja yhdessä toimiminen. Yksilöiden työpanosta arvostetaan monella tapaa.    

Usko sisäiseen yrittäjyyteen arjessa näkyy siinä, että työntekijöillä on hyvin vapaat kädet työn suorittamisessa. Työntekijöitä sitoutetaan positiivisesta tuloksesta maksettavalla bonuksella ja lisäksi kaikille yli kaksi vuotta talossa olleille työntekijöille maksetaan ylimääräistä ryhmäeläkevakuutusta. Yritys palkitsee työntekijöitä myös tuotantoon liittyvistä kehitysajatuksista ja heille tarjotaan myös mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen vapaaehtoisten koulutusten kautta.  

Työn kuormittavuudesta johtuen yritys panostaa henkilöstönsä vuosittaiseen terveydenseurantaan ja työhyvinvoinnin kehitykseen tiiviisti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Yritys huolehtii henkilöstöstään vastuullisesti tietäen, että osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tulevaisuudenkin menestyksen edellytys.  

Tutustu yritykseen tarkemmin: www.ravelast.com  

Tämä juttu on osa Kumiteollisuuden verkkosivuilla julkaistavaa kumiteollisuuden yritysesittelysarjaa. Ravelast on esittelysarjan seitsemäs yritys. Lue myös aiemmin ilmestyneet jutut Jäsenyritykset -sivulta.

 Teksti: Petra Kannonkari/Kumiteollisuus ry