Siirry suoraan sisältöön

OT-Kumi Oy – laatua ja räätälöintiä asiakaslähtöisesti

Vuonna 1989 yhdellä EPDM-kumituotantolinjalla aloittanut iiläinen OT-Kumi Oy kasvanut yhdeksi Suomen johtavista tiivistevalmistajista. Yhtiö perustaa toimintansa laadukkaisiin tuotteisiin, asiakaslähtöiseen toimintaan ja yksilölliseen palveluun. Toiminnan kehittäminen on päivittäinen osa yrityksen toimintaa. Sen toiminta on neljännesvuosisadassa laajentunut ja kansainvälistynyt eri teollisuuden aloille mm. rakennus, metalli- ja kulkuvälineteollisuuteen.

Yhtiö valmistaa ja myy erikoistiivisteitä ja profiileja teollisuuden ja rakennusalan tarpeiisin. OT-Kumin tärkein liiketoiminta-alue ovat asiakaskohtaiset profiilit. Yritys valmistaa myös standardiprofiileja, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin nopeallakin aikataululla. 

OT-Kumin synty juontaa suomalaisten ikkuna- ja ovitehtaiden kasvaneeseen tiivisteprofiilien kysyntään. Yritys on hyödyntänyt teollisuuden kansainvälistymisen laajentamalla liiketoiminta-alueitaan aktiivisesti. Laajentunut markkina-alue käsittää tänä päivänä Skandinavian ja Baltian maat sekä Venäjän ja IVY-maat. Viennin osuus liikevaihdosta on 45 prosenttia. 

Yritys on myös laajentanut materiaalivalikoimaansa ja lisännyt tuotantokapasiteettiaan vuosien aikana. Ympäristönäkökohdat ovat tulleet entistä tärkeämmiksi teollisuuden raaka-ainevalinnoissa. OT-Kumi onkin viime vuosina panostanut kierrätyskelpoisesta TPE:stä (termoplastinen elastomeeri) valmistettujen profiilien tuotekehitykseen.  

Kansainvälisyys ja asiakkaat pakottavat kehittymään jatkuvasti 

Kansainvälisyyden asettamiin vaatimuksiin yritys vastaa alan muutoksia seuraamalla ja jatkuvalla kehittämistyöllä. Yritys seuraa myös eri tiivistemateriaaleista ja -profiileista saatuja käyttökokemuksia ja hyödyntää niitä tuotekehityksessään, joka on OT-Kumissa päivittäistä ja jatkuvaa toimintaa. 

Yritys huolehtii asiakkaistaan Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjällä kansainvälisen markkinointiryhmän avulla. Asiakkaat saavat palvelua englanniksi, saksaksi, venäjäksi, ruotsiksi tai kiinaksi, tarpeidensa mukaan. Myös yhtiön modernit ja tehokkaat tuotantolinjat edistävät toimintaketjun toimivuutta ja nopeutta.  

OT-Kumin tuotannossa on nykyisin yli 3000 erilaista profiilia, mutta tästä huolimatta suuri osa yrityksen asiakkaista haluaa omiin tarpeisiin suunnitellun tiivisteprofiilin. Toiminnan tulee olla joustavaa ja innovatiivista sekä ymmärtää asiakasyritysten toimintaa syvemmin, mikä pakottaa yrityksen kehittämään toimintaansa jatkuvasti.  

Laatu ja asiakaslähtöisyys takaavat toiminnan jatkuvuuden 

Yrityksen johtava toiminta-ajatus on tehdä asiakkaan kanssa yhteistyötä. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käynnistetty suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa takaa parhaan lopputuloksen. Yrityksen oma suulakkeen suunnittelu- ja valmistuspalvelu mahdollistaa asiakkaalle yksilöllisen, tarpeiden mukaisen palvelun. Asiakastyytyväisyyttä tukee standardiprofiilien nopea toimitus kulloiseenkin asiakastarpeeseen.

Yritys panostaa laatuun käyttämällä tuotannossaan vain korkealuokkaisia ja testattuja materiaaleja. Tuotteita kehitetään asiakaskysynnän pohjalta, jotta ne vastaisivat tarpeita myös tulevaisuudessa.

Asiakaslupausten lunastaminen ovat yritykselle tae toiminnan jatkuvuudesta. OT-Kumissa uskotaan, että asiakasyhteistyötä ja yrityksen toimintaketjua jatkuvasti kehittämällä, on yritystoiminnalla tulevaisuudessakin hyvät edellytykset.

Tutustu yritykseen tarkemmin: http://www.ot-kumi.com/

Tämä juttu on osa Kumiteollisuuden verkkosivuilla julkaistavaa kumiteollisuuden yritysesittelysarjaa. OT-Kumi  on esittelysarjan kuudes yritys. Lue myös aiemmin ilmestyneet jutut Jäsenyritykset -sivulta.

 Teksti: Petra Kannonkari/Kumiteollisuus ry