Siirry suoraan sisältöön

Vastuullinen toiminta on jatkuvuuden edellytys

Yritystoiminnan jatkuvuudelle on edellytys toimia vastuullisesti. Kumiteollisuuden yrityksissä vastuullisuus otetaan huomioon vastuullisuuden eri osa-alueilla.

Kumiteollisuus ry tukee omalta osaltaan yritysten vastuullisuustyötä erityisesti lainsäädännönvaatimusten seurannassa ja tunnistamisessa sekä yhdistyksen strategiaan kirjatuilla alan yhteisillä painopistealueilla: energiatehokkuus, kumijätteen hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen sekä turvallisuuskulttuurin parantaminen.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusasioihin kiinnitetään kumiteollisuudessa paljon huomiota ja sen kehittäminen on yksi Kumiteollisuuden painopistealueista. Toimiala on selvittänyt yhteisesti parhaita käytäntöjä energiatehokkuusasioiden huomioimiseksi ja sellaiseksi on havaittu Motiva Oy:n ylläpitämään vapaaehtoiset energia-tehokkuussopimusjärjestelmään. Toimialan energiatehokkuuden edistymistä seurataan myös alan omien indikaattoreiden avulla. 

Kumijätteen hyödyntämismahdollisuuksien kehittäminen

Käytöstä poistetusta kumimateriaalista renkaat muodostavat suurimman osan. Renkaidenkierrätykseen on panostettu ja suomalaista renkaiden kierrätystä voidaan pitää menestystarinana. Miltei kaikki käytöstä poistuvat renkaat kerätään kierrätykseen ja uudelleen hyötykäyttöön, hyödyntämisaste lähentelee sataa prosenttia. Uusiokäyttökohteita on useita ja innovointi materiaalin hyödyntämiseksi jatkuvaa. Esimerkkejä renkaiden hyötykäyttöratkaisuista löydät Suomen Rengaskierrätys Oy:n sivustolta. 

Kumiteollisuuden tuotannossa tai asiakkailla syntyvän kumijätteen hyötykäyttöön kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja. Toimivan kierrätystoiminnan aloittamisen haasteena on monesti jätemateriaalin monikomponenttisuus ja materiaalivirtojen vähäisyys.Tätä on pyritty ratkomaan mm. hyödyntämällä perinteisen jätehuollon logistiikkaa suurempien hyötykäytettävien massojen aikaansaamiseksi. Hyötykäyttöratkaisuja on kehitetty tai kehitteillä useita. Yhtenä kiinnostavana ratkaisuna voidaan pitää kumijätteen hajottamista takaisin kemiallisiksi komponenteiksi tai alkuaineiksi joko plasmateknologian tai pyrolyysiteknologian avulla. Kehitystyö on jatkuvaa, mutta paljon on vielä tehtävää. Toimialan jätemäärien kehitystä seurataan myös alan omien indikaattoreiden avulla. 

Turvallisuuskulttuurin parantaminen

Kumiteollisuuden jäsenyrityksille työturvallisuusasiat ovat tärkeitä. Kumiteollisuus ry:n hallitus on asettanut tavoitteeksi alan tapaturmataajuuden laskemisen 10 prosentilla vuodessa. Työturvallisuustalkoisiin ovat sitoutuneet työpaikan kaikki osapuolet yhdessä.  

Tapaturmataajuuden laskutavoitteen saavuttamista tukemaan perustettu kumiteollisuuden turvallisuusasioihin keskittyvä ”kummiverkosto”. Kummiverkostotoiminta on kemianteollisuudessa hyväksi havaittu turvallisuusasioiden kehittämisen työtapa. Osallistumalla kummitoimintaan yritys saa käyttöönsä verkoston kokemuksia, käytäntöjä ja tietotaitoa kumiteollisuuden työturvallisuusasioista. Kummiverkostossa on mahdollisuus kehittää asioita yhdessä esim. teemakohtaisesti ja eri asiantuntijoita hyödyntäen. Verkosto käynnistää toimintansa vuoden 2016 alussa.  

Työtapaturmalukujen pienentämiseksi kumiteollisuuden yritykset panostavat työturvallisuuden kehittämiseen monin eri toimenpitein, projektein sekä eri henkilöstöryhmien välisen yhteistyön avulla.

Myös alan työmarkkinajärjestöt tukevat yrityksiä työturvallisuuden edistämisessä työpaikoilla. Yhtenä yhteistyön muotona on työ turvallisuuskulttuurin parantamiseksi, jota tehdään Työturvallisuuskeskuksen kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnassa. Toimialan tapaturmataajuuden kehitystä seurataan myös alan omien indikaattoreiden avulla.

Lisää turvallisuuskulttuurin parantamisesta Kumiteollisuuden 2015 teemaseminaarin raportissa (ohessa).

Tiesitkö!

Kumiteollisuus on tarttunut luonnonkumin kestävyysasioden varmistamiseen kansainvälisellä yhteistyöllä, The International Rubber Study Groupin (IRSG) hankkeena. Pitkäjänteisen työn tuloksena on saatu valmisteltua ensimmäiset luonnonkumia koskevat kestävyyskrirteerit, joita parhaillaan testataan käytännössä. Suomalaisen kumiteollisuus on ollut mukana työssä eurooppalaisen järjestönsä, ETRMA:n kautta.
Tutustu tästä kriteereihin

Kumiteollisuuden seminaarin esitysmateriaalit 11.10.2016 

Kumiteollisuuden Seminaariesitysmateriaalit 1, 6 MB, päivitetty 7.11.2016


Kumiteollisuuden teemaseminaarin raportti 24.9.2015

Kumiteollisuus Seminaariraportti Tyokalupakki, 3.2 MB, päivitetty 1.12.2015

Rengas räjähtää -videot

Rengas Rajahtaa, 63.2 MB, päivitetty 1.12.2015

Rengas Rajahtaa Suojakorissa, 39.1 MB, päivitetty 1.12.2015

Videot: Työturvallisuus kumiteollisuudessa

Katso Työturvallisuuskeskuksen videot kumiteollisuuden turvallisuudesta täältä