Uudet lausuntokierroksella olevat kumiteollisuutta koskevat standardiehdotukset

20.5.2022 mennessä:

ISO/TC 45
ISO/DIS 23794 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Abrasion testing – Guidance. ISO-lausunto.

Lausunnon antaminen: Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä kirjautumaan SFS ry:n lausuntopyyntöpalveluun ja antamaan siitä lausuntonne. Kemesta ry:n avoinna olevat lausuntopyynnöt.
Lisätietoja lausuntojen sisällöstä Kemesta ry, Minna Annala, minna.annala@kemesta.fi.